Tillväxtverket

Regleringsbrev för 2019

Nu har vi fått våra regleringsbrev för i år. En ny regering kan dock ge ändrade förutsättningar

De uppdrag och anslagsnivåer som vi fått är baserade på övergångsregeringens budget med tillägg för de ändringar som tillkom efter M och KDs budgetförslag.

Ett uppdrag som har tillkommit avser hantering av medel som skulle ha betalats ut av Delegationen mot segregation. Ledningen kommer att ha ytterligare dialog med departementet kring hanteringen och fördelningen av dessa medel.

En ny regering kan innebära ändrade förutsättningar för oss. Detta är något som Ekonomienheten och myndighetsledningen får återkomma till när det blir aktuellt.  

Du ta del av samtliga regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats via nedanstående länk. Där finns alltid de senaste versionerna publicerade.

Regleringsbrev för Tillväxtverket 2019 länk till annan webbplats

Regleringsbrev
Varje år beslutar regeringen om regleringsbrev för myndigheterna. Av regleringsbreven framgår bland annat myndigheternas uppdrag, anslagstilldelning samt hur dessa får användas.