Tillväxtverket

Har du bokat mötesrum i Östersund?

Nya mötesrum och namn i Östersund

Från och med idag (12/12) så har rummen Trean till Tretton på Östersundskontoret nya namn. Du som har gjort en mötesbokning med Starleaf-länk till något av dessa rum behöver skicka en uppdatering av mötet till alla deltagare för att den gröna knappen på panelen ska tändas till ditt möte. Om du inte gör det behöver du manuellt knappa in ditt mötesid på panelen och sen ringa in till mötet.

Läs mer om de nya mötesrummen i Östersund

Kontakt

Har du frågor?

Kontakta Helena Nygren på verksamhetsstöd.