Tillväxtverket

Så kan vi hjälpas åt med webben

Just nu är det mycket som händer i organisationen och det återspeglar sig bland annat i många nya webbärenden för tillvaxtverket.se inklusive Medarbetarsidorna. Dessa kan därför ta längre tid än vanligt. Men - det finns sätt att underlätta hanteringen.

Det är många på Tillväxtverket som är engagerade i att hålla vår webbplats levande, både för våra externa målgrupper och för alla medarbetare. Mycket av det som görs går via webbgruppen på kommunikationsenheten, men för tillfället har vi svårt att snabbt hinna med alla ärenden.

Vi som arbetar med webben på kommunikationsenheten har några rekommendationer kring hur vi kan få arbetet att fungera mer effektivt, både nu och i framtiden.

Att tänka på vid beställningar av webbärenden

  • Gör alltid ett ärende i Easit, det kan du göra genom att skapa ett ärende direkt i Easit eller att mejla på webbgruppens gemensamma adress. Det underlättar för dig som beställer eftersom vi alltid har bemanning för Easit, och det underlättar arbetet för oss i webbgruppen.
  • Planera dina kommunikationsinsatser. Om du vet att innehåll behöver publiceras en viss dag bör du göra ett Easit-ärende i så god tid som möjligt.
  • Skicka alltid med länk till webbsidan det gäller.
  • Om du vill skicka med filer, bifoga dessa istället för att skicka länk till Sharepoint. Det tar extra tid att mejla fram och tillbaks om behörigheter.
  • Om det är bråttom: uppge hur akut det är för ärendets målgrupp. Att du gärna vill göra klar en arbetsuppgift kanske inte egentligen är ett akutläge?
  • Det är många nyheter som ska ut under Aktuellt och Bra att veta. Därför måste vi göra en bedömning kring vad som ska ut först och ibland lägga nyheter på kö.
  • Ange fotograf för bifogade bilder på grund av upphovsrätten. Annan info om publicering av bilder på webben, till exempel om GDPR, hittar du här .
  • Svara alltid på det ärendenummer du fått i Easit så att vi kan hålla ihop ärendet.

I verktygslådan för kommunikation hittar du mer om såväl webb som alla övriga kommunikationskanaler.

Hälsningar från oss i kommunikationsenhetens webbgrupp, det vill säga Monica Nielsen, Jenny Franzén, Johanna Bohlin och Torill Fagervik