Tillväxtverket

Friskvårdsbidrag – lämna ditt underlag senast 30 november

Om du inte redan skickat in underlag för friskvård under 2018 är det dags att göra det nu.

För att du ska kunna få friskvårdsbidraget för året, utbetalt med decemberlönen, måste du skicka in ett underlag som visar dina utlägg för friskvård senast den 30 november.

Du som arbetar heltid har rätt till ett friskvårdsbidrag på 2000 kronor/kalenderår. Är du nyanställd under året får du 500 kronor/kvartal från och med det kvartal du anställdes. Arbetar du deltid är bidraget i förhållande till din deltidsprocent.

Registrera ditt friskvårdsbidrag i Primula senast de 30 november och lämna kvittot till din administratör.