Tillväxtverket

Uppdaterad mall i Nyps – Beslut om stöd – bifall

Verksamhetsstöd har uppdaterat dokumentmallen: Beslut om stöd - bifall i Nyps. Den uppdaterade mallen finns i Nyps från och med idag 181115.

Mallen ersätter: Beslut bifall utan underskrift, som nu är borttagen.

Nyheter i mallen är att du nu även ska skriva in i beslutet:

  • vilken legal grund som beslutet grundar sig på
  • om beslutet kan överklagas eller inte

Stöd för hur du ska tänka kring om beslutet kan överklagas finns i Guru på sidan om Överklagande:

https://tillvaxten.sharepoint.com/sites/guru/SitePages/Överklagande-(NP).aspxlänk till annan webbplats

Vid frågor kontakta Susanna Lindbom eller Maria Wall på enheten Verksamhetsstöd.