Tillväxtverket

Viktiga datum för hantering av Projektmedel inför årsskiftet

Från och med 2019 kommer samtliga nypsorganisationer att hantera alla nya beslut om Projektmedel i Nyps 2020.

Övergången från Nyps till Nyps 2020 genomförs dels för att det nya nationella uppföljningssystemet för Projektmedel börjar gälla 2019, dels för att få bättre fart i avvecklingen av gamla Nyps.

Pågående projektärenden

Alla pågående projektärenden hanteras vidare i gamla Nyps. Stödmottagare som har pågående ärenden ska inte påverkas av vilket system deras ärenden finns i. De kan logga in i Min ansökan för att hantera ansökningar om utbetalning oavsett tidpunkt.

Ansökningar om stöd för nya ärenden

Min ansökan stänger för nya ansökningar om stöd för Projektmedel söndagen den 2 december. Min ansökan öppnar igen för nya ansökningar om stöd den 10 januari 2019. Det blir därmed en lucka fr.o.m den 3 december t.o.m. den 9 januari när de sökande inte kan ansöka om stöd för Projektmedel i Min ansökan. Däremot går det hela tiden, utom den 9 januari, att ansöka om utbetalning i redan beviljade ärenden.

Här är de datum som gäller för ansökningar om projektmedel till Tillväxtverket:

2 december

Min ansökan: Sista dag för sökande att skicka in ansökningar om stöd för Projektmedel.

19 december

Nyps: Sista dag att registrera nya ärenden, fatta nya beslut, avsluta ärenden samt registrera inbetalningar inom Projektmedel.

9 januari

Nyps, Nyps 2020 och Min ansökan håller stängt under just den dagen för uppdateringar och service.

10 januari

Min ansökan: Första dag att skapa nya ansökningar om stöd för Projektmedel. Nyps 2020: Första dag att registrera nya ärenden och fatta nya beslut inom Projektmedel.

Observera att andra datum kan gälla för andra Nypsorganisationer. Läs mer på NypsCentralenlänk till annan webbplats.

Hålltider inför årsskiftet för beslut om utbetalning i Nyps och Nyps 2020, se tidigare nyhet.

Kontakt

Kontaktperson/innehållsansvarig: Verksamhetsstöd, Per Folkeson.