Tillväxtverket

Principer för en övergångsregerings budgetproposition

Precis som för alla myndigheter sätts ramarna för Tillväxtverkets budget av den budget Riksdagen beslutar om.

Budgetpropostion senast 15 november

Just nu styrs Sverige av en övergångsregering. Enligt lag ska en budgetproposition lämnas till riksdagen senast den 15 november. Om en ny regering inte tillträder inom kort kommer det vara övergångsregeringen som lämnar en budgetproposition.

Priniciper presenterade

Nu har principer för en övergångsregerings budgetproposition presenterats av Finansdepartementet. I huvudsak innebär principen att den befintliga budgeten för 2018 rullas över till 2019.

GD

– Detta är en tillfällig situation men vi tittar på vilka konsekvenser detta får för vår verksamhet och det förestående budget- och verksamhetsplaneringsarbetet. Ledningsgruppen kommer att återkoppla så snart helhetsbilden av konsekvenserna är klar, säger generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Justeringar möjliga av ny regering

Om det är övergångsregeringen som lämnar budgetpropositionen den 15 november kommer en ny regering nästa år ha möjlighet att föreslå de justeringar och kompletteringar av statens budget som den önskar i en ändringsbudget.

Vill du veta mer om vad finansministern sagt kring principerna så finns presseminariet på regeringen.se.

länk till annan webbplats

Om du har frågor - prata med din närmsta chef.