Tillväxtverket

Nyps/Nyps 2020: Beslut om utbetalning - hålltider inför årsskiftet

Årsskiftet närmar sig och det betyder att våra ärendehanteringssystem stängs i några dagar. Här hittar du viktig information kring detta.

Både Nyps och Nyps 2020 stänger den 19 december klockan 16.30, och öppnas igen 3 januari klockan 08.00. Det innebär att du som handlägger utbetalningsärenden har några tider som du behöver förhålla dig till.

För att din utbetalning ska hinna beslutas och expedieras, måste du skicka ditt ärende vidare för beslut om utbetalning i Nyps/Nyps 2020 senast tisdag den 18 december klockan 12.00. Din utbetalning kommer att vara klar att expedieras senast onsdag den 19 december klockan 12.00.

För att en utbetalning ska hinna med i årets sista utbetalningsfil från Agresso måste du expediera ditt ärende senast onsdag den 19 december klockan 16.30.

Observera att ett beslut om utbetalning inom utsatt tid förutsätter att ärendet är komplett, och att utbetalningsfunktionen inte behöver begära in komplettering och/eller korrigeringar.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta: utbetalningsfunktionen@tillvaxtverket.se
eller Åsa Evjen, Verksamhetsstöd.