Tillväxtverket

Nya mallar i Nyps fr o m 1 november

Från om med den 1 november kommer det att finnas några nya dokumentmallar i Nyps. Det här betyder att en del mallar som används i nuläget inte längre ska användas och därför inte kommer att vara valbara i Nyps.

Begäran om komplettering

Ny mall

Begäran om komplettering, Ansökan om utbetalning

Ny mall

Beslut om utbetalning

Ersätter tidigare delutbetalning- och slututbetalningsmallar.

Mallen för beslut om utbetalning används oavsett om utbetalningen avser en delutbetalning eller en slututbetalning.

Beslut om förskottsutbetalning

Ersätter tidigare beslut om förskott och avtal om förskott.

Övervägande om Återkrav

Ny mall

Beslut om Återkrav

Ny mall

Tjänsteanteckning

Uppdaterad

 

Kontakt

Susanna Lindbom, verksamhetsstöd