Tillväxtverket

Influensa­säsongen är här

Årets influensa är här. Möjlighet att vaccinera sig finns från och med november.

Om influensa

Influensa är en virusorsakad luftvägsinfektion, med snuva, hosta, feber samt värk i kroppen. Smittsamheten är stor och inkubationstiden kort, 1-3 dygn. Oftast går infektionen över av sig självt efter ett par dagars vila och egenvård, men en vaccination kan öka motståndskraften.

Riskgrupper

Det finns särskilda riskgrupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa:

 • över 65 år
 • gravida
 • kroniska sjukdomar
 • hjärt- eller lungsjukdom
 • instabil diabetes
 • kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
 • lever- eller njursvikt
 • kraftig övervikt eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen

OBS! Om du är äggallergiker, har akut infektion eller feber behöver du rådgöra med läkare innan vaccination.

Om vaccinet

Vaccinets sammansättning anpassas efter säsongens virus på årlig rekommendation från Världshälsoorganisationen WHO.

Biverkningar

Den vanligaste reaktionen efter vaccination är rodnad och ömhet vid injektionsstället. Ibland förekommer kortvarig feber. Allergiska överkänslighetsreaktioner är sällsynta.

Om du vill vaccinera dig

 • Ring Previas växelnummer, 0771 23 00 00.
 • Uppge ort där du vill vaccineras och din chefstillhörighet.
 • Du kommer att få information om hur det går till på vald ort, exempelvis enskild bokning eller drop-in tider.
 • Kostnaden ska faktureras HR, kst 73.
 • Ta med legitimation vid besöket.

Frågor och mer information

Kontakta Annika Paulsson, HR-enheten 9162.


Du kan även läsa mer om vår företagshälsovård, influensa och vaccin här