Tillväxtverket

Flera enkäter skickas ut just nu

Nu skickas höstens medarbetarenkät ut till alla medarbetare. Det kommer också en enkät kring kommunikationsbehov denna vecka. Och förra veckan skickades en enkät ut om projektarbete.

Medarbetarenkät med en veckas svarstid

Medarbetarenkäten skickas ut per mejl måndag 15 oktober. Den har fått ett nytt format med enbart 18 frågor. Innehållet är anpassat efter vår verksamhet och speglar vår medarbetar- och chefspolicy och våra värdeord- att vi vill uppfattas som lyhörda, kunniga, handlingskraftiga.

Genom att svara på enkäten hjälper du till att skicka signaler om hur det är på vår arbetsplats och bidrar till att skapa bättre förutsättningar för både individ- och verksamhetsutveckling.

Sista dag att svara på enkäten är 22 oktober.

Har du inte fått enkäten? Kolla i skräpposten, den kan ha hamnat där!

Enkät om kommunikationsbehov

I veckan blir det även en enkät kring kommunikationsbehov.

För att kunna utveckla kommunikationsverksamheten på ett bra sätt behöver kommunikationsenheten få en tydligare helhetsbild av hur behov och förväntningar på kommunikationsarbetet ser ut. Därför genomförs också en enkät om behov av kommunikationsstöd.

Sista dag att svara på enkäten är 22 oktober.

Den nya medarbetarenkäten

Nyfiken på att veta mer om bakgrunden till enkätens nya format? I nyheten Medarbetarenkät i nytt format kan du läsa mer.

 

Frågor? Kontakta Annika Paulsson på HR.