Tillväxtverket

Presentation av nyanställda oktober

Nyfiken på dina nya kollegor? Här kommer en kort presentation.

Caroline Danielsson

Caroline kommer att arbeta som ekonom på granskningsenheten, främst med ERUF. Hon kommer närmast från DB Schenker.

Placering: Malmö

Caroline Danielsson

Caroline Forsell

Caroline arbetar vid enheten Enklare myndighetskontakter där hon bland annat ska arbeta tillsammans med teamet för Serverat. Hon har tidigare arbetat på regional nivå inom miljö och näringsliv.

Placering: Stockholm

Caroline Forsell

Fredrik Genstrand

Fredrik jobbar som systemutvecklare på verksamt.se och tillhör IT-enheten. Han jobbade tidigare på Loxysoft AB.

Placering: Östersund

Fredrik Genstrand

Isabella Adamborg

Isabella arbetar som granskare på enheten Granskning södra Sverige. Hon har tidigare arbetat som ekonom och löneadministratör.

Placering: Malmö

Isabella Adamborg

Johanna Bohlin

Johanna är webbkommunikatör på kommunikationsenheten och ska främst jobba med Medarbetarsidorna och eufonder.se. Hon kommer senast från ett jobb som kommunikatör på Birka Folkhögskola.

Placering: Östersund

Johanna Bohlin

Josef Lannemyr

Josef kommer arbeta vid enheten Kompetensförsörjning och digitalisering, först och främst med kompetensförsörjningsfrågor. Han kommer närmast från Arbetsförmedlingens analysavdelning.

Placeringsort: Malmö

Josef Lannemyr

Liv Edström

Liv tillhör enheten för regional näringslivsutveckling där hon kommer att arbeta med kommersiell service i gles- och landsbygder. Hon har tidigare arbetat som utredare på Bräcke kommun.

Placering: Östersund

Liv Edström

Marie Gyllenberg

Marie arbetar under hösten som projektledare för Sweden Food Arena på enheten entreprenörskap samt som kommunikationsstrateg för besöksnäring inom samma enhet. Hon har tidigare arbetat som egen konsult.

Placering: Stockholm

Marie Gyllenberg

Mikael Blomberg

Mikael arbetar på enheten Kompetensförsörjning och
digitalisering med digitaliseringskoordinatorer och digital kompetens i små företags ledningar och styrelser.

Placering: Stockholm

Mikael Blomberg

Mohamed Ben Abdelhamid

Mohamed arbetar som regional handläggare på enheten
Regional tillväxt Södra Sverige. Han kommer närmast från Almi Företagspartner där han jobbade som rådgivare.

Placering: Göteborg

Mohamed Ben Abdelhamid

Oskar Holmqvist

Oskar arbetar som handläggare på enheten Bättre regler, främst med uppföljning av regelkostnader. Han har tidigare deltagit i projekt vid Tillväxtverket där han analyserat regelförslags effekter på konkurrensen.

Placering: Stockholm

Oskar Holmqvist

Richard Källstrand

Richard är avdelningschef för den nybildade avdelningen Verksamhetsstöd (enheterna Juridik, Verksamhetsstöd, Granskning). Han kommer närmast från en tjänst som administrativ chef på PTS.

Placering: Stockholm

Richard Källstrand

Therese Sterner

Therese ska arbeta som granskningsekonom på granskningsenheten med projekt inom Interreg. Hon kommer närmast från Grant Thornton där hon arbetade som skattekonsult.

Placering: Östersund

Therese Sterner

Ulrika Åberg

Ulrika är uppdragsansvarig för EU:s strategi för Östersjöregionen samt Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Hon kommer närmast från Region Västmanland

Placering: Östersund

Ulrika Åberg

Viktoria Dagobert Spong

Viktoria är anställd på enheten Kompetensförsörjning
och digitalisering. Hon kommer från en roll som affärsutvecklare på Sony Mobile.

Placering: Malmö

Viktoria Dagobert Spong