Tillväxtverket

Ska elva tematiska mål bli fem?

Vad blir inriktningen för nästa programperiod?
I maj kom förslag till nya EU-förordningar som sätter ramen för politiken och för hur projekthanteringen ska ske. Nu har Tillväxtverket skickat in ett remissvar till Näringsdepartementet angående förordningsförslagen. 

Att ersätta EU-fondernas elva tematiska mål med fem policyområden och att minst 60 procent av medlen ska öronmärkas för politikområdet ”Ett smartare Europa” - det är två av förslagen från EU som Tillväxtverket tillstyrker.

Här kan du läsa om förslagen och om de resterande punkterna i Tillväxtverkets remissvarPDF.

Mer information om nästa programperiod hittar du på sidan EU2020+.