Tillväxtverket

Två nya regerings­uppdrag

Regeringen har gett oss i uppdrag att informera om bestämmelser för avdrag för karensdag och att ge förslag på hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan stärkas.

Informera om bestämmelser om karensavdrag, i samverkan med Försäkringskassan     

Regeringen ger Försäkringskassan och Tillväxtverket i uppdrag, att i samverkan, informera om nya regler om karensavdrag som börjar gälla den 1 januari 2019. Informationen ska finnas tillgänglig på verksamt.se i samband med att reglerna träder i kraft.

Ansvarig avdelning: Förenkling    

Läs om detaljerna i uppdragetlänk till annan webbplats

Lämna förslag på hur man kan stärka arbete med hållbarhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Tillväxtverket får i uppdrag att lämna förslag på hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan stärkas på nationell nivå. I uppdraget ingår även att följa upp och analysera hur arbetet med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet utvecklats inom den regionala tillväxtpolitiken under de senaste åren. Vi ska även bedöma vad pågående och genomförda insatser enskilt och sammantaget lett till för resultat.

Uppdraget ska delredovisas senast den 15 september 2019 och slutredovisas senast den 15 februari 2020.

Ansvarig avdelning: Regioner

Läs om detaljerna i uppdragetlänk till annan webbplats

Samtliga pågående uppdrag

Se Tillväxtverkets samtliga pågående uppdrag

Senaste versionen av Tillväxtverkets regleringsbrev hittar du på esv.selänk till annan webbplats