Tillväxtverket

Invigning av idélabbet Omtanken 25 september

Välkommen på invigningen av Tillväxtverkets nya idélabb på Stockholmskontoret! På invigningsdagen kan du lär dig mer om och testa på olika kreativa metoder.

tänk om

Omtanken blir en kreativ workshopyta där alla medarbetare på Tillväxtverket ska kunna testa, experimentera och använda mer kreativa grepp. Platsen ska vara lite av en ”kultur- och förändringsmotor” för att arbeta mer innovativt och kundfokuserat. Syftet är att öka vår förmåga till förändring och förnyelse så att vi blir en mer kundfokuserad och effektiv myndighet.

Lego

Konkret handlar det om att fånga upp och ta till vara på idéer som leder till:

  • Nya lösningar
  • Nya arbetssätt
  • Ständiga förbättringar av existerande processer och insatser

Tanken med Omtanken är att både miljön och arbetssätten ska spridas till våra övriga kontor längre fram. Till en början testar vi och lär i Stockholm för att hitta en form som passar Tillväxtverkets verksamhet.

Invigning 25 september

På invigningsdagen den 25 september kan du få en introduktion till hur du kan arbeta användardrivet på Tillväxtverket.

Övning

Medarbetarna i Stockholm har under en period fått smaka på några av de verktyg som kommer erbjudas för att tänka annorlunda och få en bra start på en workshop.

Presentation också via Starleaf

För dig som arbetar på annan ort erbjuder vi en presentation av idélabbet och arbetssätten via StarLeaf på eftermiddagen den 25 september. Mycket material kommer också att finnas på Medarbetarsidorna.

Mer information och anmälan

Program och anmälningslänk för de olika passen kommer senare i veckan.

Kontakt

Nathalie Parkvall, projektledare & kontaktperson för Omtanken, avdelning Förenkling