Tillväxtverket

Nya styr­dokument för representa­tion,  mutor och jäv med mera

Lagom inför semestrarna har det beslutats nya styrdokument avseende representation, mutor, jäv med mera. Det passar bra att förkovra sig i nu när arbetstempot förhoppningsvis blir lite lugnare.

Störst förändringar i förhållande till vad som hittills har gällt hittar du i de nya interna reglerna om representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner. Bland annat har det tydliggjorts vad som gäller för enklare förtäring i samband med intern representation, och vidare slås det fast att Tillväxtverket inte bjuder på alkohol i samband med intern representation.

Tillväxtverkets policy mot mutor och jäv

Tillväxtverkets interna regler om gåvor och andra förmåner från utomstående aktörer

Informationspromemoria om jäv

Tillväxtverkets interna regler om representation, gåvor och vissa förmåner

Frågor vad gäller representation, gåvor och vissa förmåner ställs till HR-enheten, i första hand Tony Schmidt.

Frågor rörande de övriga styrdokumenten ställs till Juridikenheten, i första hand Meliha Sevinc Husberg.