Tillväxtverket

Arkiv­beskrivning och plan för att gallra hand­lingar

Nu finns det en ny versioner av arkivbeskrivning för Tillväxtverket och ny version av plan för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.

Arkivbeskrivningen beskriver övergripande hur Tillväxtverkets arkivbildning hänger samman med myndighetens verksamhet.

I gallringsplanen återfinns information om vilka handlingar av tillfällig eller ringa betydelse som får gallras. Den nya versionen är kompletterad med gallring av vissa videofilmer.

Du hittar dokumenten på sidan Policyer och interna regler