Tillväxtverket

Tänk på vad du skriver som rubrik i mötes­bokningen!

I och med att vi fått det nya systemet StarLeaf blir det väldigt tydligt i alla konferensrum vilken nästa bokning är. Ärendetiteln syns på skärmarna, både den stora på väggen i möterummet och den lilla som står på bordet. Så tänk på vad skriver som ärende för din bokning.

Några exempel som förekommit och som vi bör undvika

  • Ett möte med titeln ”överklagan – för och efternamn” (namnet på en extern person).
  • När lokalen är bokad för anställningsintervju som anger namnet på den intervjuade. Både i Östersund och Stockholm har vi fler lokaler som är fullt synliga för externa gäster.
  • När till exempel ledningsgrupper samlas – en alltför detaljerad titel på mötet kan snabbt bli till ett rykte.

Det viktigaste är att vi inte skriver personnamn i mötesbokningens titel. Tänk också på att information som du lägger i själva mötesbokningen kan bli synlig för andra än mötesdeltagarna om du har delat din kalender med andra.