Tillväxtverket

GDPR-utbildning för alla via e-post

Den 17 april skickas det första kursavsnittet i Tillväxtverkets GDPR-utbildning ut via e-post.

Den 25 maj i år så träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. Tillväxtverket förbereder på olika sätt införandet av det nya regelverket och hanteringen av personuppgifter.

Det är viktigt att alla medarbetare får en grundläggande förståelse för vad det nya regelverket innebär. Vi har därför köpt in och anpassat en webbkurs som är uppdelad på flera kortare moment. På så vis blir kunskapen lättare att ta till sig.

Det är viktigt att alla går utbildningsprogrammet för att vi ska kunna säkerställa en grundläggande nivå inom Tillväxtverket att bygga vidare på.

Två avsnitt per vecka

Utbildningen består av korta kursavsnitt som tar cirka 3 - 5 minuter att läsa igenom. Det första skickas ut via e-post den 17 april. Därefter kommer nya avsnitt två gånger per vecka fram till 25 maj.

Tanken är att man tar del av kursavsnitten löpande. Om du råkar glömma något avsnitt kommer du att få en påminnelse via e-post.

Har du frågor om kursen kan du kontakta Tony Schmidt.

Arbetet med anpassningar för GDPR inom myndigheten fortsätter under våren och mer information kommer löpande här på Medarbetarsidorna. Materialet samlas under avsnittet Personuppgifter och GDPR