Tillväxtverket

Försening gällande nya organisationen i Public 360

Sedan en tid tillbaka har Tillväxtverket en ny organisationsstruktur. Beklagligt nog är vi emellertid försenade med införandet av organisationsstrukturen i Public 360.

Det får till följd att medarbetare som har bytt enhet ändå har kvar sin gamla enhetstillhörighet i Public 360. En ännu beklagligare situation kan uppstå då nyanställda som anställs i en helt ny enhet inte alls kommer in i Public 360, eftersom kopplingen mellan överföringen från vårt centrala AD där den nya organisationen finns och den gamla strukturen i Public 360 alltså inte fungerar tillsammans.

Samtidigt är organisatorisk enhetstillhörighet i Public 360 ett krav för att det ska fungera.

Anledningen till förseningen är resursbrist hos vår leverantör Tieto. Vi räknar emellertid med att organisationsstrukturen ska stämma från och med någon gång nästa vecka (v 13).