Tillväxtverket

Nya uppdrag med fokus på nyanlända, integration och hållbara städer 

Vi har fått ytterligare fyra nya uppdrag. De handlar om att förbättra nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor, att fördela medel till förmån för satsningar på praktikplatser för nyanlända, att stärka perspektivet för integration i det regionala kompetensförsörjningsarbetet samt att stödja Energimyndigheten i arbetet med demonstrationsplattformen Smart City Sweden.

Förbättra nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor

Som ett led i vårt tidigare arbete med att stödja kompetensförsörjning för företag vill regeringen att vi, ökar kontaktytorna mot arbetsmarknaden och stärker nätverkandet för utrikes födda kvinnor och särskilt nyanlända kvinnor. Syftet är att tillvarata kompetens och potential inom målgruppen. I uppdraget ingår att:

  • Kartlägga och utvärdera befintliga modeller och metoder och ge förslag på hur de ska implementeras i ordinarie verksamhet.
  • Genomföra uppdraget med utgångspunkt i företagens kompetensbehov och vara ett led i regeringens arbete med att skapa förutsättningar för fler och enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning.
  • Säkerställa erfarenhetsutbyte och genomföra seminarier med relevanta aktörer inom området.

Ansvarig avdelning: Företag

Läs om detaljerna i uppdragetlänk till annan webbplats

Genomföra Jobbsprånget

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att fördela medel till IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien) för att administrera och genomföra en utvidgad satsning på praktikplatser för nyanlända med högre utbildning, inom projektet Jobbsprånget. Detta främst inom områdena ingenjörsvetenskap, naturvetenskap, arkitektur och ekonomi.

Genom satsningen vill man skapa kontaktytor mellan nyanlända och arbetsgivare som sedan kan generera nya kontakter och arbetslivserfarenhet från en svensk arbetsplats och gör det möjligt för en snabbare etablering på arbetsmarknaden för målgruppen.

Ansvarig anvdelning: Företag

Läs om detaljerna i uppdragetlänk till annan webbplats

Stärka integrationsperspektivet i det regionala kompetens­försörjnings­arbetet 2018-2020

Regeringen har gett oss i uppdrag att, i samverkan med aktörer med regionalt utvecklingsansvar, genomföra en satsning för stärka integrationsperspektivet i det regionala kompetens­försörjningsarbetet. Utvecklingen av detta ska ske bland annat genom stöd, metodutveckling och lärande till aktörer med regionalt utvecklingsansvar. Särskild hänsyn ska tas till hur nyanlända kvinnors kompetens kan tas tillvara. I uppdraget ska vi eftersträva synergier med andra relevanta uppdrag på området.

Ansvarig avdelning: Företag

Läs om detaljerna i uppdragetlänk till annan webbplats

Stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden

Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag att stödja utvecklingen av att främja lösningar för smarta och hållbara städer inom ramen för demonstrationsplattformen Smart City Sweden, en plattform som ska visa upp och demonstrera smarta och hållbara stadslösningar och öka spridningen av dessa.

Tillväxtverket ska bista Energimyndigheten i det här arbetet tillsammans med: Boverket, Lantmäteriet, Naturvårdsverket, Trafikverket, Vinnova och Business Sweden. Energimyndigheten ska koordinera arbetet.

Den regionala representationen ska samordnas med vårt nuvarande uppdrag att inrätta exportcentra i samtliga län och regioner. Energimyndigheten ska ge stöd till Tillväxtverkets arbete med plattformarna www.swedishcleantech.selänk till annan webbplats och www.swedishcleantech.comlänk till annan webbplats.

Ansvarig avdelning: Förenkling

Läs om detaljerna i uppdragetlänk till annan webbplats

Samtliga pågående uppdrag

Se Tillväxtverkets samtliga pågående uppdrag