Tillväxtverket

Vi tar temperaturen på vår innovativa förmåga

Termometer

Hur du ser på innovations­förmågan i vår organisation? Vilka är förutsättningarna för innovation idag?

Det pågår idag ett flertal intressanta och spännande insatser i olika delar av myndigheten som stärker vår gemensamma förmåga till förändring och förnyelse.

Satsning 2018

Ledningen har därför beslutat att vi under de kommande åren ska arbeta mer strategiskt och samordnat med såväl ständiga förbättringar som innovation, för att på så vis bli en än mer kundcentrerad och effektiv myndighet.

Vi kommer därför under 2018 att stärka och sprida befintliga insatser, lansera nya och inkludera dig som medarbetare och chef i arbetet.

Enkät via mejl

För att utforska nuläget och kunna mäta en förändring över tid önskar teamet som koordinerar arbetet nu ta tempen på upplevd innovationsförmåga.

Inom kort kommer du få en enkät via mejl att besvara.

Kontakt

Frågor om enkäten besvaras av Henrik Arwidsson.