Tillväxtverket

Utbetalnings­funktion Nationella stöd

Den 5 mars öppnade Utbetalningsfunktionen för de Nationella stöd som Tillväxtverket hanterar. Det betyder att samtliga ansökningar om utbetalning som granskas av ekonomer på granskningsenheten nu följer samma utbetalningsprocess, oavsett om det gäller EU-stöd eller Nationella stöd.

Den nya lösningen innebär ingen större förändring för handläggare och ekonomer. Det som ändrats är vem som fattar beslutet, det vill säga att beslutsfattandet flyttats från enhetschefer till utbetalningsfunktionen när det gäller beslut om utbetalning.

Så fördelas ansvaret

Utbetalningsfunktionen ansvarar för att hantera de ärenden som är aktuella för beslut. Ekonomen ansvarar för att granskning av ansökan om utbetalning genomförs innan ärendet skickas vidare för beslut. Ekonomen ansvarar också för att utbetalningen blir effektuerad i Nyps och att beslutsbrev skickas ut till stödmottagaren efter att beslut om utbetalning har fattats. Utbetalningsfiler skickas från Agresso måndag och onsdag varje vecka och det innebär att effektuering av utbetalningen ska ske senast dagen innan för att hinna överföras.

Så hanteras utbetalningarna

Handläggningstiden från det att en ansökan om utbetalning lämnas in till dess att stöd betalas ut påverkas både av hur många ansökningar om utbetalning som hanteras av granskningsenheten och i vilken utsträckning ärendet behöver kompletteras både under granskningen och vid de kontroller som utbetalningsfunktionen gör inför beslut.

Ärenden hanteras utifrån den ordning de kommer in. Finns särskilda skäl så som likviditetskänslighet så får dessa förtur, maila i så fall Utbetalningsfunktionen. Viktigt att komma ihåg är att det alltid är utbetalningsdag måndag och onsdag så gäller utbetalningen ett likvidkänsligt projekt är det viktigt att både handläggare och granskande ekonom prioriterar och hanterar det i tid.

Så tas dina frågor och specifika ärenden om hand

Flera personer bemannar Utbetalningsfunktionen så frågor som gäller specifika ärenden ska därför mailas till utbetalningsfunktionen@tillvaxtverket.se, det vill säga inte via telefon eller mail till enskild medarbetare inom utbetalningsfunktionen.

Om frågan avser processen och alltså inte är ärendespecifik kontaktas Åsa Danielsson, Processansvarig Utbetalning, Verksamhetsstöd.