Tillväxtverket

Dags för lönerevision

Nu är det dags för årets lönerevision. De lönesättande samtalen mellan chef och medarbetare påbörjas inom kort.

Det lönesättande samtalet genomförs i två steg. I steg 1 ska du och din chef var för sig ge sin bild av din prestation under perioden 1 januari – 31 december 2017, med koppling till våra lönekriterier. I steg 2 ska din chef informera dig om din nya lön.

Mallen för det lönesättande samtalet (där också lönekriterierna definieras) hittar du i Word, i mappen #HR. Förbered dig väl inför samtalet genom att tänka igenom hur du ser på din prestation under det gångna året.

Ny lön gäller från och med 1 april och utbetalas retroaktivt på junilönen.

Mer information om lönerevisionen hittar du härPowerpoint. Informationen har tagits fram i samverkan mellan arbetsgivaren, ST inom Tillväxtverket samt Saco-s.

Om du vill läsa mer om Tillväxtverkets övergripande lönepolitik läser du ”Lönesättning – riktlinjer 2018”PDF.