Tillväxtverket

Större ytor på kontoret i Östersund

I och med att antalet medarbetare i Östersund kommer att öka, med anledning av beslutet om utlokalisering, behöver också arbetsytorna utökas. Det kommer att lösas på samma adress, genom att ta över och bygga ut delar av fastigheten men också förändra våra befintliga ytor.

Vi kommer att ta över lokalen där det nu ligger en frisersalong och öppna upp den mot vår nuvarande aktiva zon. En yta kommer också att byggas till utanför tysta zonen på plan 2, alltså ovanför mellanzonen på plan 1. Förutom det kommer en del av utrymmet på plan 1 att ändras och utnyttjas till bland annat ytterligare telefon- och grupprum.

Ett första byggmötet före påsk

Fastighetsägaren Diös har lämnat in en bygglovsansökan och förväntar ett bifall på den inom kort. I samband med det kallar de också till ett första byggmöte, förhoppningsvis sker det innan påsk. Därefter kan vi ta fram en tidplan. De nya lokalerna ska vara helt klara i slutet av året.

Projektet startar nu

Projektet för det hela startar nu och Helena Nygren är projektledare, nu i rollen som konsult. Hon kommer att bilda och ta en projektgrupp till hjälp i arbetet med alla olika delar.

Mer information kommer när det finns en mer detaljerad planering av projektet.