Tillväxtverket

Nya uppdrag: enklare vägar till jobb och digital infrastruktur

Vi har fått två nya uppdrag. Det ena är en fortsättning på vårt pågående uppdrag, att skapa och utveckla enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning. Det andra uppdraget handlar om att föreslå modeller för att fördela nyttor och kostnader för digital infrastruktur i den offentliga sektorn. Ett uppdrag som tilldelats Statskontoret men där Tillväxtverket bland andra ska samverka. 

Skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet

Kunskap och erfarenheter från det redan pågående uppdraget, att främja modeller för att skapa enkla jobb och enklare vägar till jobb i näringslivet, ska tas tillvara och utvecklas i detta uppdrag. Tillväxtverket ska här också samråda med Svenska ESF-rådet och Arbetsförmedlingen. Målgruppen för uppdraget är nyanlända och personer som varit utan arbete en längre tid.

Ansvarig avdelning: Företag

Läs om detaljerna i uppdragetlänk till annan webbplats

Föreslå modeller för att fördelning av nyttor och kostnader för digital infrastruktur i den offentliga sektorn

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att föreslå modeller för att fördela nyttor och förvaltningskostnader, som kan ligga till grund för hur man sedan utformar en långsiktig finansiering av förvaltningsutgifter för digital infrastruktur i statlig förvaltning. I uppdraget ingår det att applicera relevanta modeller på verksamt.se.

Ansvarig avdelning: Förenkling

Läs om detaljerna i uppdraget i diaretlänk till annan webbplats

Samtliga pågående uppdrag

Se Tillväxtverkets samtliga pågående uppdrag