Tillväxtverket

Ny manual för att svara på remisser - Public 360

Det finns nu en ny uppdaterad manual för att svara på remisser i nya Public 360. Manualen är uppdaterad mest med anledning av det nya gränssnittet i Public 360.

Vi kommer löpande att uppdatera våra andra manualer också.

Om du ska hantera en rapport som ska skickas till regeringen, går det även i det fallet bra att följa stegen i manualen för att svara på remisser, eftersom flödet är det samma.

Gå till manualen på sidan Policyer och interna regler

Innehållsansvarig: Pontus Värmhed