Tillväxtverket

Ny process för att betala ut nationella stöd - den 5 mars

Från och med måndag den 5 mars kommer ansvaret för att fatta beslut om utbetalning av de nationella stöd som Tillväxtverket hanterar att flyttas till Utbetalningsfunktionen inom Verksamhetsstöd.

Varför en utbetalningsfunktion för Nationella stöd

Ledningen vill, så långt det är möjligt, ha en enhetlig hantering av ansökningar om utbetalning. Det gäller både den ekonomiska granskningen och beslutsfattandet. En central utbetalnings­funktion innebär att Tillväxtverket får en åtskillnad mellan funktioner där den som fattar beslut om stöd inte kan fatta beslut om utbetalning i samma ärende. Det höjer kvaliteten på myndighetens ärendehantering.

Vad betyder det rent praktiskt?

Den nya hanteringen innebär att du som chef inte längre kommer att kunna fatta beslut om utbetalning i Nyps. Det är istället utpekade medarbetare inom Utbetalningsfunktionen, enhetschef eller avdelningschef inom avdelningen Förvaltning eller i vissa fall Gd som fattar beslut om utbetalning utifrån gällande delegeringsförteckning.

För dig som är ekonom inom Granskningsenheten betyder det att du hanterar alla utbetalningar på samma sätt, oavsett om den ansökan om utbetalning du granskar gäller EU- eller Nationella stöd. Eftersom processen ändras innan det nya handläggarstödet Guru är sjösatt kommer du i slutet av vecka 9 att få ett mejl med den information du behöver.

Gäller det alla?

Nej, det finns några undantag. Transportbidrag, Regionala investeringsstöd och Finansieringsinstrument, som sorterar under enheten Kapitalförsörjning kommer att hantera sina ansökningar om utbetalning enligt samma process som tidigare.

Vem kan svara på frågor?

När det gäller frågor om den ekonomiska granskningen av ansökan om utbetalning kontaktar du Granskningsenheten

Om frågan istället handlar om en specifik utbetalning ska du vända dig till Utbetalningsfunktionen, utbetalningsfunktionen@tillvaxtverket.se.

Har du funderingar kring den nya processen i stort eller smått är du välkommen att vända dig till:

Åsa Danielsson, processansvarig Verksamhetsstöd.