Tillväxtverket

Uppgradering av Public 360

Torsdag 22/2 klockan 17 kommer Public 360 stängas ner för uppgradering. Från och med fredag kommer systemet att ha ett nytt gränssnitt samt viss ny funktionalitet.

Så snart det är möjligt efter uppgraderingen kommer också Public 360 att uppdateras med att de nya avdelningarna och enheterna läggs in i systemet, vilka ännu inte finns på plats. Vi räknar med att den nya organisationen ska vara inlagd i Public 360 vecka 10.

Anledningen till att införande av den nya organisationen i Public 360 är försenad är just att våra leverantörer har sett en fördel i att uppgraderingen först är genomförd.