Tillväxtverket

Redovisa din bisyssla

Om du har en bisyssla, vid sidan om din anställning på Tillväxtverket, är du skyldig att redovisa den.

Som bisyssla räknas det som du som statsanställd utför vid sidan av din anställning och som inte hör till privata angelägenheter såsom att utöva en hobby eller hantera familjeangelägenheter.

Bestämmelserna om bisysslor gäller samtliga anställda vid Tillväxtverket, oavsett anställningsform. I de flesta fall är bisysslor tillåtna utom när de kan anses vara förtroendeskadliga, arbetshindrande eller direkt konkurrerar med myndighetens verksamhet.

Samtliga anställda är skyldiga att redovisa alla bisysslor. För att redovisa en bisyssla använder du blanketten Bisyssla som finns under #HR bland Word-mallarna.

Personalansvarig chef godkänner eller avslår bisysslan. Om det finns  tveksamheter i bedömningen av bisysslan kontaktar ni HR-enheten. Originaldokumentation lämnas till HR-enheten. Kopior skickas till berörd medarbetare och ansvarig chef.

För mer information, vänligen läs policy för Bisysslor.