Tillväxtverket

Ledningsgruppen 13 februari: Vi kan vara mer innovativa än vi tror

Innovation var huvudämne på ledningsgruppens möte denna vecka. Planering för medarbetardag och lönerevision var andra frågor på dagordningen.

Det finns mycket innovationskraft på Tillväxtverket. Många initiativ tas för att möta våra kunders behov på nya sätt. Vid ledningsgruppens möte presenterade en arbetsgrupp förslag på hur vi kan blir mer strategiska och samordnade i vårt innovationsarbete.

När du tänker på innovation, vad tänker du då?

Henrik Arwidsson (Tjänsteutveckling) har lett en arbetsgrupp med uppdrag från gd att lämna förslag på hur vi kan öka innovationskraften i myndigheten och gå från ad hoc till strategi, systematik och samordning. I arbetsgruppen har också Daniel Richardsson (Tjänsteutveckling), Monika Kväl (Regionalt tillväxtarbete), Johanna Giorgi (Analys) och Sandra Linde (Miljö- och innovation) ingått. Hela arbetsgruppen deltog vid mötet i ledningsgruppen – eller ledningsteamet – som Henrik hellre vill kalla den, för att berätta vad de har kommit fram till.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen fick börja med att ”logga in” genom att svara på frågorna: När du tänker på innovation, vad tänker du då? Vad är mest spännande och intressant? Svaren handlade om resultat och utveckling av något jag inte ens tänkt eller visst att jag behövde – eller trodde jag hade förmåga att komma på. Överlevnad, beteendeförändring och gamla saker på nya sätt var andra svar.

Vi är en bra bit på väg, menade arbetsgruppen. Vi har en vision, varumärke och medarbetarpolicy som stödjer det innovativa arbetet. Det pågår också många fantastiska initiativ runt om i myndigheten, till exempel satsningen ”Kunskap för tillväxt” på avdelningen Företag, det strategiska regionarbetet och test av innovativa metoder som till exempel ”designsprint – från idé till handling på fem dagar".

Vad behövs mer?

Henrik presenterade arbetsgruppens rekommendationer. De var bland annat att:

  • Skapa en samordningsfunktion med överblick och förmåga att driva förändring
  • Utveckla kulturen genom t.ex. arenor för innovation och utforskande
  • Bygg underifrån och stimulera initiativ från enskilda medarbetare/enheter/avdelningar
  • Integrera innovationsarbetet i befintliga processer.

Ett jättebra arbete och en bra presentation, tyckte ledningsgruppen. Det blev en engagerad diskussion.

– Det behövs systematik och en drivande kraft. Samtidigt är det viktigt att alla medarbetare engageras. Vi behöver hitta en balans, menade Lars Wikström (avdelningschef Regioner).<

– Vad är viktigast att göra? Vad behöver vi ta oss an först, funderade Lena Carlsson (stabschef).

– Ordna en workshop med oss i ledningsgruppen där vi pekar ut vilka utmaningar Tillväxtverket ska prioritera att möta med innovativa idéer och lösningar, föreslog Tim Brooks (avdelningschef Företag).

Förslag på fortsättning

Anna Johansson (avdelningschef Förenkling) och Lena Carlsson, som utgör del av styrgruppen för projektet, fick i uppdrag av gd att återkomma nästa möte med förslag på hur vi tar arbetet vidare.Läs gärna också rapporten om förnyelse och innovation i 112 myndigheter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planering för medarbetardag och lönerevision

Andra frågor på dagordningen var en ny medarbetardag till hösten och en ny medarbetarundersökning. Sondering ska påbörjas efter lokal för en medarbetardag. Kanske kan tema vara innovation?

Mikael Dahl, ordförande SACO-S, och Maria Pernes, ordförande i ST, gav sina inspel till den kommande lönerevisionen. Moa Hjertson och Marie Hammarbäck Ekroth (HR) informerade om förutsättningar, upplägg och tidsplan för revisionen.

Kompetensförsörjning och utbildning kopplat till digitaliserat arbetssätt

Ledningsgruppen diskuterade också kompetensförsörjning och vilka myndighetsgemensamma utbildningar som ska vara prioriterade. Utbildningsaktiviteter med koppling till ett digitaliserat arbetssätt ska prioriteras blev beslutet.

Plan för internrevision 2018

Avslutningsvis presenterade internrevisor Karin Lindholm det förslag till revisionsplan för 2018 som hon kommer att lägga fram för styrelsen när den har sitt möte den 19 februari. I planen finns bland annat en uppföljning av hur granskningsfunktionen fungerar och en granskning av Tillväxtverkets pågående förändrings- och förbättringsarbete.

Vid pennan: Aslög Odmark (GD-stab)