Tillväxtverket

Nya semester­regler från och med 1 januari 2018

Den 4 oktober 2017 träffade Arbetsgivarverket överenskommelser med fackförbunden kring avtalen för det statliga området. Möjligheten att spara semesterdagar har förändrats i villkorsavtalet. Dagens tak på 35 dagars sparad semester minskas till 30 dagar. Ändringen gäller från och med 1 januari 2018.

Hur ska jag tänka kring min sparade semester?

  • Har du i dag upp till 30 dagar i sparad semester ska du se till att du inte, genom outtagen semester, hamnar på mer än 30 sparade semesterdagar.
  • Du som, den 1 januari 2018, har fler än 30 sparade dagar får ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod fram till den 31 december 2022.

Innehållsansvarig: HR-enheten