Tillväxtverket

Ledningsgrupp 17 januari: Hur tar vi oss an regleringsbrevet?

Vid årets första möte i ledningsgruppen var regleringsbrevet för 2018 huvudnumret. Även medieåret 2017 stod på dagordningen. Ledningsgruppen fick också känna på hur det är när tekniken strular.

Lars Wikström deltog i mötet via länk från Östersund. Han såg och hörde övriga ledningsgruppen i Stockholm bra. Varken bild eller ljud gick dock fram från Östersund. Efter att ha flyttat fram och tillbaka mellan två sammanträdesrum och omstart av skärmen i Framtiden kunde mötet börja. (Det kan flikas in i att vi får ny videokonferensutrustning i vår. Mer information om det kommer.)

Sexton återrapporteringskrav och femton uppdrag

Den största punkten på dagordningen var regleringsbrevet för 2018. Det innehåller 16 återrapporteringskrav och 15 uppdrag. Förvaltningsavdelningen hade till mötet gjort ett förslag på ansvarsfördelning. Vi behöver genomgående samarbeta för att det ska bli bra resultat, men någon avdelning måste ansvara för att driva respektive fråga.

Diskussion om fördelningen

Avdelningscheferna var i huvudsak nöjda med fördelningen. Några uppdrag diskuterades lite extra. Vilken avdelningen ska till exempel bistå kommittén med ansvar för den svenska paviljongen vid världsutställningen Expo 2020? Det blir Företag som tar hand om det uppdraget.

Uppdraget att förbereda sammanhållningspolitiken efter 2020 berör hela myndigheten. Ska det kanske ligga på gd-staben som nu ska bli lite större? Tillsvidare lades det till avdelning Regioner.

Datalager kan minska behovet av rapporter

Ett viktigt och intressant uppdrag handlar om att vi digitalt ska kommunicera information om finansiering och resultat av anslagen för Regionala tillväxtåtgärder och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det har starka kopplingar till vårt arbete med att bygga ett så kallat datalager - en databas som sammanför stora mängder data från olika datakällor. Till exempel Nyps och Agresso. Ledningsgruppen kom överens om att Kunskapsutveckling tar ansvar för uppdraget. Kommunikation och Regioner var andra starka kandidater.

Omfattande återrapportering behöver förenklas

Återrapporteringskraven handlar dels om att vi ska redogöra för breda verksamhetsfrågor som till exempel vilka insatser vi har genomfört för att främja affärsutveckling i små och medelstora företag, dels mer administrativa redovisningar av stödformer, resultat och ekonomisk information.

– Det är en mycket omfattande rapportering på det regionala området, konstaterade gd. Vi behöver se över hur vi kan bidra till förenkling.

Lars Wikström och Lena Carlsson berättade att det pågår ett sådant arbete. Frida Andersson (Uppföljning och utveckling) för en dialog med departementet om förenkling. Färre, väl genomtänkta, rapporter skulle kunna ge den information som efterfrågas. När datalagret är på plats kommer departementet kunna ta ut information direkt ur det när de har behov av data.

En nyhet kring fördelningen av regeringsbeslut kommer publiceras här på medarbetarsidorna inom kort.

Bra medieår 2017

Susanne Daregård (pressansvarig) informerade om medieåret 2017 och hur vi har synts i media. Vi har funnits med i drygt 4500 artiklar och inslag i traditionella medier, jämfört med drygt 4200 under 2016. Våra följare i sociala kanaler ökar stadigt i antal.

Pressansvarig sammanfattade medieåret 2017 så här:

  • Vi gör flera nya saker. Spelar in en poddserie (Skatteskolan), öppnar en ny social kanal (Instagram) och satsar för första gången på EU-kampanjen Mitt Europa.
  • Pressamarbetet med Näringsdepartementet utvecklas. Det leder till att exempelvis Turismens årsbokslut, Företagens villkor och verklighet och rapporten om filminspelningar till Sverige får rejäl uppmärksamhet i medier.
  • Vi skriver fyra debattartiklar och svarar i tre repliker.
  • Vi syns som experter i medieflödet och delar vår kunskap. Några huvudämnen är nyanländas företagande, landsbygdsfrågor, digitalisering och turism.

Mediala satsningar 2018

På eftermiddagen samma dag som mötet i ledningsgruppen skulle Susanne Daregård och Susanne Eklöf (kommunikationschef) till Näringsdepartementet för att informera politiskt sakkunnig där om våra externa evenemang 2018, diskutera eventuell ministermedverkan och medialt intresse. Vid nästa möte i ledningsgruppen är en punkt på dagordningen: Vad vill vi ska lysa fram när vi gör en summering av medieåret 2018?

Vid pennan: Aslög Odmark (GD-stab)