Tillväxtverket

Office 365-grupper för avdelningar och enheter

Nu utökas möjligheterna till smartare och enklare samarbete inom avdelningar och enheter.

Illustration digitalisering

Många medarbetare har idag börjat använda Office 365 för individuellt arbete (OneDrive) och där börjat lagra och dela information internt och externt.

Som komplement vid samarbeten har flertalet team och projekt beställt en Office 365-grupp vilket ger ökade möjligheter till samarbete.

Samarbetsyta för organisatoriska enheter

En annan viktig del för samarbete är de gemensamma samarbetsytorna för avdelningar och enheter som nu när den nya organisationen är klar skapas som grupper i Office 365.

Du bjuds in

Ägare av Office 365-grupper för avdelningar och enheter är respektive chef. De har fått uppmaningen att planera användning och struktur för innehållet innan gruppen börjar användas.

På sikt kommer grupperna att ersätta G som avvecklas. Mer information om det kommer.

Kom igång med individuellt arbete genom OneDrive
Har du inte kommit igång med individuellt arbete i Office 365 eller behöver du en yta för en arbetsgrupp, team eller projekt? Läs nyheten Bli flygfärdig i Office 365.

Varför digitaliserat arbetssätt?
Ett mer digitaliserat arbetssätt handlar om att arbeta smartare och enklare. Nya tjänster och verktyg möjliggör det. Samtidigt behöver vi förändra våra arbetssätt för att använda de möjligheter som tekniken ger och göra det på sätt som passar oss.

Samlingssida om digitaliserat arbetssätt.