Tillväxtverket

Vem fattar beslut om vad på Tillväxt­verket?

Nu finns en ny sida som heter Beslutsfattande här på Medarbetarsidorna. Du hittar den under Intern styrning och inriktning. Där kan du läsa om hur de formella beslutsgångarna ser ut på Tillväxtverket. Vilka beslut fattar vår styrelse? Gd? Och fattar ledningsgruppen några formella beslut?

Uppdaterat under Vår styrning

Sidorna på webben som handlar om hur regeringen styr Tillväxtverket och hur den interna styrningen ser ut har samtidigt uppdaterats och förenklats. De finns under ingången Vår styrning (tidigare Styrning och inriktning). Där kan du nu också läsa protokollen från styrelsens möten.

Sidan Beslutsfattande

Protokoll från styrelsens möten