Tillväxtverket

Förändringar i Outlook, på G: och Office 365

IT-enheten jobbar vidare med att genomföra tekniska förändringar som rör vår omorganisation. Läs mer om vilka förändringar du behöver vara uppmärksam på. 

Det här är gjort

Grupper i Outlook

Distributionslistorna i Outlook har nu uppdaterats utifrån uppgifter från HR. Vi har även gjort ett antal "kosmetiska" justeringar.

Vi rekommenderar därför att du, nästa gång du ska maila en grupp, letar upp den i adressboken i Outlook istället för att använda den du använt tidigare. Observera att det kan dröja ytterligare några timmar innan allt i din egen Outlook är uppdaterat.

Nya mappar på G:

Det har skapats mappar för alla nya avdelningar och enheter på G:.

Det har även skapats nya mappar för de enheter som byter avdelning.

Om du behöver hjälp att flytta dina filer till den nya enhetsmappen, kontakta din administratör. IT-support kommer att kontakta alla administratörer med mer information.

Nya Office 365-grupper

Det kommer att skapas Office 365-grupper till alla avdelningar och enheter. Mer detaljerad information kommer i separat nyhet.

Det kan ta tid innan övriga system, t ex Public 360, har uppdaterats med den nya organisationsstrukturen. Mer information kan du få från respektive systemförvaltning.