Tillväxtverket

Så tidrapporterar du vecka 1 - 3

Tidredovisningen för det nya året öppnar senare detta år på grund av omorganisationen. Öppningsdatum blir därför 22 januari.

För att underlätta tidrapporteringen för vecka 1-3, 2018, kan du använda denna excelmall.Excel Utifrån denna mall för du sedan in tiden i tidredovisningen Business World när den är åter är öppnad.

För er som är berörda av omorganisationen och väntar på information om nya arbetsområden – använd de gamla tills vidare.

Vet du inte numret på ditt arbetsområde – ange en textbeskrivning av arbetsområdet i kolumnen Beskrivning så att du kommer ihåg vad du arbetat med. Sök sedan fram rätt arbetsområde när tidredovisningen för 2018 har öppnat.

För att se arbetsområden som du har tidsredovisat på tidigare, logga in i tidredovisningen och klicka in på Tidredovisning - Dina tidrapporter – Sök. Öppna sedan en vecka för att se arbetsområdesnummer för den veckan.

Excelmall för tidredovisningExcel