Tillväxtverket

Nytt enkätverktyg och ny system­ansvarig enhet 2018

Tillväxtverket har upphandlat ett nytt enkätverktyg. Från och med januari kommer vi att använda verktyget Webropol när vi gör enkäter i stället för Easy Research som inte längre erbjuds av leverantören.  

Enheten Intern Service kommer att ha systemansvar för verktyget och Helena Petersson kommer att vara huvudadministratör och ha kontakterna med leverantören.

Det kommer att genomföras en utbildning i hur verktyget fungerar efter årsskiftet. Vi rekommenderar att minst en medarbetare från varje avdelning deltar för att kunna vara ett stöd inom sin avdelning. Arbetar ni ofta med enkäter på er enhet rekommenderar vi att en medarbetare per enhet deltar.

Mer information om utbildningen och hur man anmäler sig kommer efter den 9 januari 2018.