Tillväxtverket

Förbättringar från Förvaltning  - december

Nya interna regler om och avgifter för att lämna ut allmänna handlingar, nytt digitaliserat sätt att hantera anställningar och nyps 2020 har uppgraderats ännu en version. Det är förbättringar som Förvaltningsavdelningen introducerar i december.

Interna regler för utlämnande av allmänna handlingar

Nu finns det nya interna regler för utlämnande av allmänna handlingar. I dokumentet hittar du regler och råd om hur vi ska hantera utlämnandeärenden inom Tillväxtverket, till exempel vem som ansvarar för vad, hur en sekretessprövning går till, när du ska ta betalt och hur du diarieför ett utlämnandeärende.

Du som behöver lite extra kött på benen om de lagar som gäller rekommenderar vi dokumentets bilaga om offentlighet och sekretess. I en annan bilaga finns en sammanställning över de vanligaste sekretessregler som tillämpas inom Tillväxtverket. Det finns också flera olika mallar, som är tänkta att underlätta för dig i handläggningen.

Innehållsansvarig: Jenny Forkman

Avgifter för elektroniskt utlämnande av allmänna handlingar

Tillväxtverket tar numera ut avgifter för att lämna ut handlingar i elektronisk form om arbetsinsatsen för att lämna ut handlingarna elektroniskt överstiger 15 minuter och utlämnandet omfattar fler än nio sidor eller motsvarande.

Avgift tas ut med 50 kronor för varje påbörjad femtonminutersperiod som överstiger 15 minuter. Eventuella materialkostnader och porto tillkommer. Om det finns särskilda skäl får vi ta ut en högre eller lägre avgift. Avgift tas inte ut vid utlämnande inom staten. Du kan läsa mer om detta i de interna reglerna som nämns ovan.

Innehållsansvarig: Jenny Forkman

Ny rutin kring administrationen av anställningar

Förvaltning har nu förbättrat och digitaliserat processen kring förändringar/avslut av anställningar/konsultuppdrag. Pappershanteringen i form av blanketter är därmed ett minne blott.

Innehållsansvarig: Nader Svärd

Nyps 2020 version 12.1

Ny funktion för att återöppna avslutade ärenden har införts.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid