Tillväxtverket

Bokslut 2017 - viktiga datum 

Jul och nytt år innebär också bokslut. Följande datum är därför viktiga att ha koll på. Kom också ihåg att ange en ersättare för att hantera dina fakturor om du ska vara ledig.

Viktiga datum:

Tisdag 2 januari

  • Sista dag för registrering av tid i Business World för 2017.

Fredag 5 januari

  • Sista dag för attestering av tid i Business World för 2017.
  • Sista dag för att skicka manuella utbetalningar (ej bidrag). Följ instruktionen Manuella utbetalningar (undantagsfall) på Medarbetarsidorna.

Onsdag 10 januari

  • Alla fakturor ska vara godkända och attesterade i Visma Proceedo.
  • Sista dag för inlämnande av periodiseringsunderlag till ekonomienheten via
    ekonomi@tillvaxtverket.se.

Måndag 22 januari

Fakturor som tillhör 2018 men inkommer 2017

Fakturor som avser 2018 och överstiger 100 000 kronor (exkl. moms) ska attesteras som vanligt men i kommentarsfältet ska ni skriva: Avser 2018.

Utbetalning av bidrag

Utgifter för transfereringar ska redovisas det budgetår då betalning sker. Detta innebär att bidrag/transfereringar som ska belasta 2017 års budget och anslag måste betalas ut under 2017.

Ledighet - Delegera fakturor i Proceedo

Om du inte har möjlighet att granska och attestera fakturor i Visma under din ledighet i jul ska du aktivera en ersättare i Visma Proceedo. Gå in under Inställningar och välj Delegera. Klicka på Ny delegering och sök fram personen som ska hantera dina fakturor under din ledighet. Klicka i behörighet och välj sedan tidsperiod. Tryck OK och delegeringen blir aktiverad.