Tillväxtverket

Ledningsgrupp 12 december: Vad händer 2018?

Vid sista mötet för året diskuterade ledningsgruppen bland annat hur verksamhetsplanen för 2018 ska presenteras för styrelsen, upplägget för chefsmötena nästa år och den fortsatta utvecklingen av vårt digitala arbetssätt.

Ledningsgruppen presenterar verksamhetsplanen för styrelsen

Imorgon – den 14 december – är det möte i Tillväxtverkets styrelse. Då ska de bland annat besluta om verksamhetsplanen för Tillväxtverket. Delar av ledningsgruppen kommer att presentera innehållet och informera om de verksamheter som ledningsgruppen ser som särskilt strategiskt viktiga att genomföra inom våra sex resultatområden för att vi ska nå målen. Lena Carlsson kommer att redogöra för vilka indikatorer vi tänker använda för att följa upp målen på olika nivåer.

Vid mötet kommer styrelsen också få kort information om vad ledningsgruppen ser framför sig att Tillväxtverket ska ta upp i budgetunderlaget för 2019-2021, som ska lämnas till regeringen senast den 1 mars. Styrelsen, som är ganska ny, kommer även få lite utbildning i styrelsearbete i samband med mötet.

Ett digitaliserat arbetssätt blir successivt verklighet

IT-chef Nader Svärd informerade om status i övergången till ett digitaliserat arbetssätt. Från att några piloter har testat möjligheterna ska alla successivt lämna G och gå över till Office365/Sharepoint som erbjuder smidigt samarbete och delad information.

– Det är viktigt att verksamheten är involverad på ett bra sätt redan från början, betonade gd.

Ett utskott till ledningsgruppen ska därför ta aktiv del i mål och aktiviteter för 2018. Tim Brooks, Susanne Eklöf och Mattias Åsander utsågs att ingå i utskottet.

Nader berättade också att ett nytt videokonferenssystem med många funktioner nu är upphandlat.

Moa

Leda på distans tema för chefsmötena 2018

På förslag från HR-chef Moa Hjertson (på bilden) kom ledningsgruppen överens om att nästa års chefsmöten ska ha temat ”att leda på distans” som en röd tråd. Det blir allt vanligare att chefer har sina medarbetare på mer än ett av våra kontor – och att medarbetare har sin chef på annan geografisk plats än den där man själv befinner sig. Det ger dynamik och flexibilitet i organisationen men ställer särskilda krav på ledarskapet.

Ett team med personer från Förvaltningsavdelningen och gd-stab kommer under ledning av Moa att vara drivande i planeringen av 2018 års chefsmöten. En grupp enhetschefer ska ge inspel till vilka sakfrågor som bör lyftas på mötena.

Årets sista chefsmöte

Nästa vecka hålls årets sista chefsmöte. Chefsgruppen kommer då bland annat att få en genomgång av verksamhetsplanen för Tillväxtverket, information om status i vårt digitala arbetssätt, diskutera viktiga ingångsvärden för nästa period med de regionala strukturfonderna (ERUF 2020+) och få möjlighet att byta erfarenheter kring att hålla lönesättande samtal, vilket det nu är dags för.