Tillväxtverket

Nytt video­konferens­system för bättre virtuella möten

Snart blir det enklare att planera, boka och genomföra videomöten med kollegor och externa deltagare. Ett nytt modernt system är upphandlat.

Lambros Andréasson, som hållit i upphandlingen, vad är fördelarna gentemot det nuvarande?

Lambros

– Det nya systemet är användarvänligt och tekniskt flexibelt. Vi kommer att kunna genomföra möten med vem vi vill utanför myndigheten oavsett vilket system de sitter på. Det gör det enklare att ha avdelningsmöten med deltagare från olika kontor då vi har åtkomst till tjänsten från kontorets konferensrum, från en smart telefon eller dator hemifrån.– Vi får också en lösning där gränssnittet ser likadant ut oavsett var man befinner sig.

Nader Svärd, chef för IT-enheten, är ansvarig för det nya videokonferenssystemet.

Nader

– Vi planerar att utöka antalet rum med videokonferensutrustning och se till att alla rum har lika utrustning vilket inte är fallet idag. En uppgradering behövs på flera kontor.


När är den nya lösningen i det på plats?

– Vi har nu avtal klart med en leverantör. Ett team för implementeringen ska utses och börja jobba efter årsskiftet. De återkommer när de påbörjat arbetet, säger Nader.