Tillväxtverket

Klara presentationer och bildbank – ett knapptryck bort

Ska du presentera Tillväxtverkets tio EU-program? Eller vad vi gör inom digitalisering? Behöver du en organisationsskiss eller övergripande information om Tillväxtverket? Nu finns klara PowerPoint-presentationer att använda. Och vill du komplettera med ett foto och illustration infogar du det enkelt direkt ifrån bildbanken.

I programmet PowerPoint hittar du, till höger om den aktuella presentationen, verktyget QuickSlideBuilder med klara presentationer. Bildbanken hittar du under fliken Infoga.

QSB

Hur gör jag?

Hur du gör hittar du information om på instruktionssidorna som finns i början av nya PPT-presentationer.

Notera att du behöver använda den på datorn installerade versionen av PowerPoint för använda dessa funktioner, inte webbversionen PowerPoint Online. (Detsamma gäller för att komma åt Tillväxtverkets mallar.)

Jenny Weimerbo, ansvarig för myndighetens visuella identitet, berättar hur kommunikationsavdelningen tänkt med presentationsbiblioteket QuickSlideBuilder:

Jenny

— Presentationerna är utformade så att du som medarbetare ska kunna presentera myndigheten eller någon av våra verksamheter utan att du själv har detaljkunskaper om just den delen av vår verksamhet. Många bilder innehåller utförligt talarstöd i Anteckningsfältet.

— En smart finess är att du kan använda hela presentationen eller delar av presentationen. Och sen kan du komplettera med egna powerpoint-bilder för att bygga den presentation som passar vid ett specifikt tillfälle.

En som testat att använda de nya bilderna är Corinne Uppman Helminen på enheten Kapitalförsörjning:

Corinne

—Jag använde bilder om Tillväxtverkets vision, organisation och verksamhet under ett uppstartsmöte med externa konsulter. Mitt mål var att ge konsulterna en bild av hur vi tänker och arbetar på ett övergripande plan för att därefter gå djupare ner i detaljfrågorna på bordet. Det uppskattades.

 

 
Det finns klara presentationer om:

  • Tillväxtverket i stort på svenska och engelska, samt om oss vid rekrytering
  • Digitalisering
  • Besöksnäringen
  • Våra tio EU-program och en animerad snabbkurs om EU
  • Klimatsynk
  • Undersökningen Företagens villkor och verklighet
  • I mappen Från personalinformation samlas alla PPT-bilder som visas vid personalinformationen. I nuläget finns där organisationsskiss och översikten över vår styrmodell med resultatområden.

— Verktyget fylls på med fler presentationer varteftersom och befintliga uppdateras löpande. Om du själv vill bidra med material kan du prata med någon på kommunikationsavdelningen, säger Jenny Weimerbo.