Tillväxtverket

Avsluta ärenden innan årsskiftet

Justitiekanslern riktade kritik mot Tillväxtverkets JK-lista för föregående år och vi bör därför vara ännu noggrannare med att avsluta ärenden för 2017.

Enligt myndighetsförordningen ska Tillväxtverket liksom andra statliga myndigheter senast den 1
mars varje år lämna en förteckning (JK-lista) till Justitiekanslern. JK-listan innehåller de ärenden som har kommit in före den 1 juli föregående år, men som inte har avgjorts vid årets utgång.

Med anledning av att Justitiekanslern riktade kritik mot Tillväxtverkets JK-lista för föregående år bör vi vara ännu noggrannare med att avsluta ärenden för 2017. Gå därför igenom era öppna ärenden innan årsskiftet.

Så här går det till

Du ser dina öppna ärenden på startsidan när du går in i Public 360. Om alla de dokument som ingår i ärendet finns inlagda ska du endera avsluta det öppna ärendet som inte längre ska vara öppet eller lämna en kommentar om varför ett ärende också fortsättningsvis ska vara öppet. Om du vet en tidpunkt då ett ärende ska avslutas ange då också denna.

Se manualer för hur du går tillväga för att avsluta ärendenPDF eller lämna en kommentarPDF.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till registraturen.