Tillväxtverket

Hur stora är småstora företag?

Spelar ett litet bindestreck någon roll? Ja, ibland gör det faktiskt det. Som i ordföljden små och medelstora företag, där bindestrecket inte ska vara med. Den här och flera frågor får du svar på i Myndigheternas skrivregler.

Ofta talar vi i våra texter om små och medelstora företag. Ibland är det små och medelstora städer vi skriver om. I inget av fallen ska det vara ett bindestreck med. När man sätter samman två ord som har identisk efterled kan man ibland låta bli att skriva ut det första efterledet och i stället markera det med ett streck, till exempel sön- och helgdagar. Det kan ju också utläsas söndagar och helgdagar. Men om vi skriver små- och medelstora företag så blir det fel. Det betyder att det kan utläsas småstora och medelstora företag. Hur stort är ett småstort företag?

Ta böckerna till hjälp!

I skriften Myndigheternas skrivregler hittar du mer information om hur man använder eller inte använder bindestreck, och mycket annat. Är du osäker på hur ett ord stavas finns också hjälp.

Länkar till Myndigheternas skrivregler och Svenska Akademiens ordböcker hittar du på sidan Kommunikation/Skriva texter