Tillväxtverket

Finansiering – en ny ingång på tillvaxt­verket.se

Nu hittar du ett nytt avsnitt på tillvaxtverket.selänk till annan webbplats – om finansiering. Ingången till avsnittet finns i webbplatsens huvudmeny. Eftersom utrymmet i menyn är begränsat har ingången till Medarbetarsidorna flyttats upp till Verktygsmenyn istället.

Innehållet i det nya avsnittet Finansiering är organiserad utifrån de olika målgruppernas behov och har som syfte att presentera Tillväxtverkets olika erbjudanden inom finansiering. Sidorna, som är produktorienterade, kan ses som ett komplement till innehållet på den mer kunskapsorienterade verksamt.selänk till annan webbplats

Efterhand kommer sidorna att kompletteras med mer information om vårt arbete med finansiering.

I samband med att Finansiering nu finns i webbplatsens huvudmeny så har ingången till Medarbetarsidorna flyttats upp till Verktygsmenyn, till vänster om sökfunktionen.