Tillväxtverket

Så ska vi hantera elektroniska handlingar

Tillväxtverket har beslutat om interna regler när det gäller att bevara elektroniska handlingar.

De interna reglerna innehåller bestämmelser om hur Tillväxtverket ska hantera handlingar för att vi ska kunna söka fram dem, lämna ut dem och för att vi själva ska kunna återanvända den information som vi skapar.

Du hittar dokumentet Bevarande av elektroniska handlingar under fliken Dokumenthantering på sidan Policyer och interna regler