Tillväxtverket

Hålltider stängning av Nyps och Nyps 2020 vid årsskiftet

Julen närmar sig och det betyder i vanlig ordning att ärendehanteringssystemen tar ett välbehövligt men relativt kort uppehåll. Både Nyps och Nyps 2020 stänger för utbetalningar, beviljningar och återföringar 20 december klockan 16:30 och öppnar igen 3 januari 2017 klockan 8. Det innebär att du som handlägger ärenden i ett eller båda systemen har några tider som du behöver förhålla dig till.

Nyps – Beslut om utbetalning.

För att din utbetalning i Nyps ska hinna beslutas och expedieras måste:

  • Du som handläggare be stödmottagarna att i god tid (helst senast den 18 november) skicka in sin ansökan om utbetalning. Detta för att både ekonom och handläggare ska ha tid att granska AoU och läges-/slutrapport och begära in eventuella kompletteringar. Tänk på att ekonomerna kommer ha väldigt många ansökningar att granska under tiden innan jul.
  • Du som är beslutsfattare ha fattat beslut senast den 19 december om ansökan om
    utbetalning.
  • Ansökan om utbetalning ska ligga i status ”effektuera utbetalningsbeslut. Du som ekonom ska ha tryckt på knappen Överförd till ekonomisystem före klockan 16.30 onsdagen den 20 december.

Observera att ett beslut om utbetalning inom utsatt tid förutsätter att ärendet är komplett och att beslutsfattare inte behöver begära in komplettering och/eller korrigeringar.

Nyps – beslut om stöd

När det gäller beslut om stöd så måste ärendet expedieras senast klockan 16:30 den 20 december. Respektive beslutsfattare kommunicerar själv ut till berörda handläggare vilka eventuella tidsramar som finns att förhålla sig till utöver den tiden.

Nyps 2020 - Beslut om utbetalning

För att din utbetalning i Nyps 2020 ska hinna beslutas och expedieras måste utbetalningsfunktionen ha din begäran om utbetalning senast tisdag den 19 december klockan 12:00. Din utbetalning kommer att vara klar att expedieras senast onsdag 20 december klockan 08:00.

För att en utbetalning ska hinna med i årets sista utbetalningsfil från Agresso måste du expediera ditt ärende senast klockan 16:30 den 20 december.

Observera att ett beslut om utbetalning inom utsatt tid förutsätter att ärendet är komplett och att beslutsfattare inte behöver begära in komplettering och/eller korrigeringar.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Utbetalningsfunktionen.

Nyps 2020 - Beslut om stöd

När det gäller beslut om stöd så måste ärendet expedieras senast klockan 16:30 den 20 december. Respektive beslutsfattare kommunicerar själv ut till berörda handläggare vilka eventuella tidsramar som finns att förhålla sig till utöver den tiden.