Tillväxtverket

Reviderad verksamhets­strategi klar

Det arbete som startade före sommaren för att förenkla vår struktur för den interna styrningen är nu klart. Styrelsen fastställde 23 oktober generaldirektörens förslag till reviderad verksamhetsstrategi.

Strategin talar om vad vi har för uppgift och roll inom näringspolitik och regional tillväxtpolitik. Den tydliggör vilka våra kunder är och hur vi möter deras behov.

Vår roll och hur vi verkar

Det finns många aktörer som verkar för tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Tillväxtverket ska i alla sammanhang vara myndigheten som:

  • Ser till att företagen i hela landet får så bra förutsättningar som möjligt.
  • Förenar ett nationellt perspektiv på företagande med kunskap om specifika regionala förutsättningar.

Vissa insatser vänder sig till företag eller blivande företagare. Andra syftar till att påverka strukturer i samhället som är viktiga för företag.

Strategin anger också vilka våra resultatområden ska vara, vilka arbetssätt och erbjudanden till våra kunder vi ska ha för att nå uppsatta mål och hur vi vill uppfattas av våra kunder och samarbetspartners.

Våra strategiska arbetssätt

Våra strategiska arbetssätt handlar om att vara en modern myndighet. I linje med vår varumärkesplattform ska vi agera lyhört, kunnigt och handlingskraftigt och alltid:

  • Arbeta användardrivet
  • Sträva efter hållbarhet och mångfald
  • Utveckla våra samarbeten och arbeta i team