Tillväxtverket

Förslag klart för omlokalisering av 20 tjänster

Vår regionala närvaro i Östersund ska stärkas det närmaste året. Nu finns förslag från ledningen hur omlokaliseringen bör ske.

Generaldirektören föreslår att uppdraget att omlokalisera 20 tjänster från Stockholm till Östersund till 1 december 2018 genomförs genom:

  • 1 chef rekryteras i Östersund till den nya enheten Kompetensförsörjning och digitalisering på avdelningen Företag
  • 5 tjänster rekryteras till NYPS i Östersund
  • Naturlig personalomsättning såsom pensionsavgångar och nyrekrytering i Östersund (exempelvis 1 IT-support).

Förhandling av förslaget sker 2 november med fackliga företrädare.

I undantagsfall, när särskilda skäl föreligger, kan nyrekrytering ske i Stockholm.

Vad gäller behovet av att få plats med fler arbetsplatser i Östersund arbetar ledningen nu på att lösa det tillsammans med fastighetsägaren.

Vänd dig till din chef om du har frågor.

Läs mer på samlingssidan med information om förändringen av Tillväxtverkets organisation